راه و روش شناخت – بخش ۱

Program Picture

با اندیشمندان

راه و روش شناخت – بخش ۱
۱۸ مهر ۱۳۹۴

بخش نهم از کتاب “عشق، رابطه جنسی و زندگی مشترک در آئین بهائی” نوشته خانم جوآن بارستو هرناندز.

در این قسمت بحث هفته گذشته یعنی اهمیّت شناخت یگدیگر قبل از ازدواج ادامه پیدا می‌کند و راه و روش مختلف برای این شناخت پیشنهاد می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه