Program Picture

با اندیشمندان

حلّ بحران
۲۱ فروردین ۱۳۹۵

بررسی بخش سی و دوّم از کتاب عشق رابطه جنسی و زندگی مشترک در آئین بهائی، نوشته خانم جوآن بارستو هرناندز.

مطلب این هفته: زن و شوهر رفتاری را که به هم نشان می‌دهند گاه منجر به رنجش می‌شود. میزان توانائی حلّ بحران یعنی میزان موفقیّت در امتحان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه