احترام به تفاوت‌های فردی

Program Picture

با اندیشمندان

احترام به تفاوت‌های فردی
۰۷ فروردین ۱۳۹۵

بررسی بخش سی ام از کتاب عشق، رابطه جنسی و زندگی مشترک در آئین بهائی، نوشته خانم جوآن بارستو هرناندز.

مطلب این هفته: احترام به تفاوت‌های فردی هر یک از طرفین و راه‌های تقویت توانایی‌های خاص هر کدام.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه