تبدیل ضعف به قوّت

Program Picture

با اندیشمندان

تبدیل ضعف به قوّت
۰۱ خرداد ۱۳۹۵

بررسی بخش سی و ششم از کتاب عشق رابطه جنسی و زندگی مشترک در آئین بهائی. نوشته خانم “جوآن بارستو هرناندز”.

مطلب این هفته: تبدیل ضعف‌ها به نقاط قوّت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه