اهمیّت صداقت

Program Picture

با اندیشمندان

اهمیّت صداقت
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

بررسی بخش سی و چهارم از کتاب عشق رابطه جنسی و زندگی مشترک در آئین بهائی. نوشته خانم “جوآن بارستو هرناندز”.

مطلب این هفته: اهمیت صداقت در بهبود رابطه زن و شوهر، البته به دور از تظاهر.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه