اهمیّت وجود عشق

Program Picture

با اندیشمندان

اهمیّت وجود عشق
۲۸ فروردین ۱۳۹۵

بررسی بخش سی و سوّم از کتاب عشق رابطه جنسی و زندگی مشترک در آئین بهائی. نوشته خانم جوآن بارستو هرناندز.

مطلب این هفته: اهمیّت وجود عشق بین زن و شوهر و اینکه چگونه باید عشق ورزید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه