افروز شاه و پاک‌سازی سواحل

افروز شاه و پاک‌سازی سواحل
دی ۶, ۱۳۹۸

افروز شاه که بعد از مدتی به محل سکونت دوران کودکی خود برگشت، با آلودگی گسترده سواحل دریا روبرو شد. او با تشکیل گروهی شروع به پاک‌سازی سواحل کرد و همچنین نسبت به آموزش مردم برای استفاده صحیح از پلاستیک و بازیافت این مواد اقدام کرد.

ثبت نام در خبرنامه