Program Picture

دنیای زیبای ما

احترام
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

احترام، اصلی مهم هست که بهتر است به کودکان آموزش داده شود تا یاد بگیرند هم به خودشان، هم به همه آدم‌ها احترام بگذارند.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه