اتهام جاسوسی اسرائیل به بهائیان

Program Picture
اتهام جاسوسی اسرائیل به بهائیان
تیر ۱, ۱۳۹۹

خیلی می‌خوانم که شما بهائیان را وابسته و جاسوس اسرائیل می‌دانند. چرا؟ این باور بر چه اساسی شکل گرفته است؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه