آنچه گذشت
راه حل‌های جامعه بهائی برای مقاومت در مقابل دشواری‌های اجتماعی
اسفند ۲۳, ۱۳۹۷

دشواری‌های اجتماعی و محرومیت‌های تحمیل شده بر جامعه بهائیان ایران پس از انقلاب اسلامی بر کسی پوشیده نیست. جامعه بهائی ایران علیرغم فشارهای همه جانبه و دشواری‌های موجود به زندگی خود در ایران ادامه دادند و از این مشکلات نهراسیدند. در این برنامه آنچه گذشت به راه حل‌های جامعه بهائی تحت تاثیر آموزه‌های مذهبی این جامعه برای تخفیف این مشکلات‌ می‌پردازیم.

ثبت نام در خبرنامه