مجموعه مناجات‌های حضرت عبدالبهاء

Program Picture

آفتاب بینش - فصل ۱

مجموعه مناجات‌های حضرت عبدالبهاء
۲۴ مرداد ۱۳۹۸

دعا و نیایش به مثابه غذای روح است. در این قسمت با مجموعه مناجات‌های حضرت عبدالبهاء آشنا خواهیم شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه