خطابات حضرت عبدالبهاء – بخش ۲

Program Picture

آفتاب بینش - فصل ۱

خطابات حضرت عبدالبهاء – بخش ۲
۱۸ مهر ۱۳۹۸

در این قسمت هم به بررسی خطابات حضرت عبدالبهاء می‌پردازیم. کتاب خطابات حضرت عبدالبهاء مجموعه‌ای از سخنرانی‌های ایشان است که در اسفارشان به غرب در کنیسه‎‌ها و کلیساها و مراکز علمی و جمع‌های خصوصی در موضوعات مختلفه ایراد فرموده‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه