Program Picture

بهائیان

آئین بهائی در یک نگاه

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

آئین بهائی در اواسط قرن نوزدهم در کشور ایران متولد شد. این دیانت در طول کمتر از ۲۰۰ سال به یک دین فراگیر تبدیل شد. اکنون افرادی از سراسر عالم، با پیشینه‌های مختلف ملّی، دینی و قبیل‌های پیرو آن هستند.

حضرت بهاءالله، بنیان‌گذار آئین بهائی

آئین بهائی توسط حضرت بهاءاللّٰه بنیاد نهاده شد. بهائیان حضرت بهاءاللّٰه را به عنوان جدیدترین پیامبر الهی در میان سلسله مؤسسین ادیان بزرگ جهانی می‌شناسند و معتقدند همان منجی‌ای است که ادیان پیشین به ظهورش بشارت داده‌اند. حضرت بهاءاللّٰه با طرح چارچوبی برای توسعۀ تمدن جهانی، ابعاد مادی و معنوی زندگی انسان را مورد توجه قرار می‌دهد و تعالیمش حول اصل یگانگی نوع انسان متمرکز بوده و دیدگاهی در ارتباط با ملزومات رسیدن جهان به صلح، وحدت، عدالت و رفاه ارائه می‌دهد.

میلیون‌ها نفر در سراسر جهان که جامعۀ بین‌المللی بهائی را تشکیل می‌دهند بدون شک متنوع‌ترین پیکرۀ سازمان‌یافته در کره زمین را به وجود آورده‌اند. آنان با اعتقاد به حضرت بهاءاللّٰه و با الهام از آموزه‌های ایشان تلاش می‌کنند هدف اخلاقی دوجانبه‌ای را در زندگی دنبال کنند، یعنی همزمان که به تحول و پرورش استعدادهای فردی دست می‌یابند، به پیشرفت اجتماعی نیز کمک کنند.

در نظر بهائیان، آثار حضرت باب و حضرت بهاءاللّٰه به منزلۀ آیات الهی و از جانب خداوند هستند. این آثار با نیروی خلاقۀ کلام الهی و قدرت تأثیر بر عمق وجود ما، این توانایی را دارند که ما و محیط اطرافمان را تغییر دهند.

احکام بهائی

احکام بهائی و اصول اعتقادی بهائیان مطابق نیازهای عصر حاضر بوده و الهام‌بخش افرادی است که در راه بهبودی و ترقی خود و جامعه تلاش می‌کنند. حضرت بهاءاللّٰه از پیروان خود می‌خواهد آیات الهی را به طور روزانه مطالعه کنند. برای بهائیان، دعای روزانه که به صورت فردی و جمعی وجود دارد، به عنوان غذای ضروری روح به حساب می‌آید و برای تغییرات مثبت در سطح فردی و اجتماعی الهام‌بخش است. بهائیان معتقدند کار با روحیۀ خدمت به بشریت، بالاترین سطح عبادت است. نمازهای روزانۀ فردی و نیز نوزده روز دوران روزه‌داری در فاصلۀ بین طلوع تا غروب آفتاب از دیگر عبادات بهائیان است. آئین بهائی هیچ فرد روحانی به عنوان رهبر دینی ندارد. 

تشکیلات و انتخابات بهائی

امور جامعۀ بهائی به وسیلۀ نهادهای ایجادشده توسط حضرت بهاءاللّٰه اداره می‌شود. این نهادها شامل مؤسسات انتخابی و انتصابی در سطح محلی، ملّی و بین‌المللی هستند. شکل انتخابات غیر حزبی است، نامزد یا کمپین‌های تبلیغاتی ندارد و مؤسسات انتخابی با رأی مخفی افراد انتخاب می‌شوند. تصمیم‌گیری با رأی جمعی از مشخصات تشکیلات بهائی است. این‌ها و دیگر اصول بهائی، الگویی برای یک حاکمیت عادلانه و متحد جهانی را می‌سازند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه