Program Picture

بهائیان

مشارکت در زندگی اجتماعی

۰۹ دی ۱۴۰۲

بهائیان هر روز با تعداد بیشتری از افراد، جنبش‌ها و سازمان‌هایی همکاری می‌کنند که به پیشرفت اتحاد و یگانگی، ترویج رفاه بشر و همبستگی جهانی کمک می‌کنند. بهائیان برای انتخاب حوزه‌های همکاری خود، این اصل را در نظر دارند که هدف وسیله را توجیه نمی‌کند، یعنی اقدام مورد نظر باید در مسیر تعالیم و سازگار با اهداف آن باشد، زیرا نمی‌توان با ابزار غیرقابل قبول به اهداف والا و اصیل رسید. به خصوص، ممکن نیست بتوان از طریق فعالیت‌هایی که فقط به منفعت گروه خاصی می‌انجامد به وحدت پایدار در روابط بشری دست یافت. بنا بر این، بهائیان مجاز به شرکت در سیاست‌های حزبی، نافرمانی‌های مدنی یا فعالیت‌های خشونت‌آمیز نیستند. فرصت‌های بسیار زیادی برای همکاری وجود دارد؛ امروزه بسیاری از مردم جهان با جدیت در مسیر اهدافی حرکت می‌کنند که آئین بهائی به اشتراک گذاشته است. بهائیان در آموزش یا حمایت از حوزه‌های مختلفی چون حقوق بشر، پیشرفت زنان و توسعۀ پایدار فعالیت دارند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه