Program Picture

گفت‌وگو

سه ایران عبدالبهاء – بخش ۱

۰۲ آذر ۱۳۹۸

موقعیت کشور ایران از جمله مواردی است که به تفصیل در آثار مختلف آیین بهائی به آن پرداخته شده است. شکوه گذشته ایران، مشکلات دو قرن اخیر ایران و همچنین آینده شکوهمند و درخشان ایران از جمله مواردی هستند که در آثار بهائی به آن‌ها پرداخته شده است. آقای شهروز تجارتی صنعت‌گر جهانی و پژوهشگر، میهمان این قسمت برنامه گفت‌وگو هستند که درباره سه منظر حضرت عبدالبهاء درباره ایران صحبت می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه