Program Picture

گفت‌وگو

سه ایران عبدالبهاء – بخش ۲

۰۹ آذر ۱۳۹۸

در بخش اول برنامه گفت‌وگو با موضوع سه ایران عبدالبهاء، میهمان برنامه آقای شهروز تجارتی، به موقعیت کشور ایران و آینده پیش بینی شده آن در آثار آیین بهائی اشاراتی کردند. در بخش دوم این گفت‌وگو ایشان از وظایف و مسئولیت‌های حکومت و مردم در راستای بنا کردن یک ایران آباد صحبت می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه