باب دیلن / Blowin’ In The Wind

Program Picture

گرامافون - فصل ۱

باب دیلن / Blowin’ In The Wind
۲۱ آذر ۱۳۹۵

باب دیلن شهیر، برنده‌ نوبل ادبیات سال ۲۰۱۶ و آهنگ Blowin’ In The Wind یا در وزش باد او در این قسمت از گرامافون.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه