جون بائز With GOD On Our Side

Program Picture

گرامافون - فصل ۱

جون بائز With GOD On Our Side
۱۰ بهمن ۱۳۹۵

جون بائز و آهنگ “خدا با ماست” در این قسمت از برنامه گرامافون نوید و نیوشا در باره این آهنگ صحبت می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه