پینک فلوید – ما و آنها

Program Picture

گرامافون - فصل ۱

پینک فلوید – ما و آنها
۲۲ اسفند ۱۳۹۵

پینک فلوید یکی از بهترین‌های تاریخ موسیقی و آهنگ “ما و آنها” این گروه، موضوع این هفته گرامافون است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه