Program Picture

مُلک تا مَلَکوت

۲- کودکی بخشنده
۱۶ آبان ۱۴۰۲

در جشن چوپان‌ها عباس که از رسوم خبری نداشت به یک‌باره به هر یک از چوپان‌ها که نزدیک به هشتاد نفر می‌شدند یک گوسفند هدیه داد که این باعث شگفتی همه شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه