Program Picture

مُلک تا مَلَکوت

۱۴ – یک قربانی
۱۰ بهمن ۱۴۰۲

سفر دریایی که به خودی خود رنج‌آور و خسته‌کننده بود سرانجام در دروازه عکا پایان یافت. جایی که تبعیدشدگان زیر خورشید سوزان توسط جمعیت، مورد استهزا و تعصب و خصم و توهین قرار گرفته بودند. در آن زمان عکا لنگرگاهی نداشت و همه مجبور بودند از قایق تا ساحل در آب گام بردارند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه