Program Picture

کودکان منادیان صلح - فصل ۲

گریه کودک
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

از طریق گریه، نوزاد نیازها و احساساتش را بروز می‌دهد و موثرترین شیوه ارتباط وی با ماست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه