کودکان منادیان صلح - فصل ۲

program picture

کودکان منادیان صلح - فصل ۲

پادکست کودکان منادیان صلح در فصل دوم به صورت تخصصی و طبقه بندی شده به مهم‌ترین اصول تربیتی و نکات قابل توجه در سه سال اول زندگی کودکان می‌پردازد. شش قسمت اول مربوط به سال اول زندگی، سه قسمت بعد سال دوم و سه قسمت آخر هم به سومین سال زندگی می‌پردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه