Program Picture

کرسی صلح

خشونت آبشاری

۲۸ مهر ۱۳۹۷

در این قسمت جان بریت ویت استاد دانشگاه ملی استرالیا به بررسی چرخه تولید خشونت در جامعه می‌پردازد و پدیده خشونت آبشاری را مورد کنکاش قرار می‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه