Program Picture

کرسی صلح

زیرساخت‌ها، رفاه و سنجش خوشبختی

۱۶ مهر ۱۴۰۲

زیرساخت‌ها چگونه بر زندگی روزمره، رفاه و شادی ما تأثیر می‌گذارند؟

برای پاسخ به این سوال تحقیقات نشان‌دهنده‌ی این مطلب هست که نه‌تنها افراد باید شیوه‌ی زندگی شخصی خود را تغییر دهند بلکه باید در محلّه و جامعه‌ای که زندگی می‌کنند شرایطی را فراهم‌ سازند تا شادی و ارتباطات جمعی در سطح محلّه و جامعه نیز تسری یابد. ما به عنوان اعضای جامعه‌ی انسانی در کنار توانمند‌سازی خود باید تلاش کنیم تا محلّه و در نهایت جامعه‌ی پیرامون خود را نیز توان‌مند سازیم تا چرخه‌ی رفاه گردش صحیح خود را بیابد و رسیدن به رفاه جمعی را تبدیل به فزون‌خواهی فردی نکند و موجب معکوس شدن چرخش آن نشود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه