Program Picture

کرسی صلح

چگونه می‌توانیم دنیا را به مکانی آرام مبدل کنیم

۰۲ بهمن ۱۴۰۲

دانشگاه مریلند شاهد رویداد خاصی بود که توسط کرسی بهائی برای صلح جهانی دایر شد. این گردهمایی فرصتی را فراهم آورد تا بتوانیم یکی از بزرگترین سوالاتی را که امروزه با آن مواجه هستیم، مورد بررسی قرار دهیم: این پرسش که چگونه می‌توانیم دنیا را به مکانی آرام مبدل کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه