Program Picture

کرسی صلح

بررسی نقش زنان در گروه‌های شبه‌نظامی

۰۱ آبان ۱۳۹۹

دکتر جسیکا تریسکو، متخصص در زمینه سیاست خارجی، توضیح می‌دهد که دلیل پیوستن زنان به گروه‌های شبه‌نظامی غیر دولتی چیست. دکتر تریسکو در ادامه به بررسی نقش زنان در این گروه‌ها می‌پردازد و آن را از زوایای مختلف بررسی می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه