Program Picture

کرسی صلح

اهمیت زیرساخت‌های غیرفیزیکی در ساختن جهانی بهتر

۳۰ آبان ۱۳۹۹

دکتر لوک سنگ هو، رئیس دانشکده چو های در هنگ کنگ، در خصوص اهمیت زیرساخت‌های غیر فیزیکی در ساختن جهانی بهتر توضیح می‌دهد. دکتر هو به نقش نهادها و سازمان‌ها در ایجاد بستر مناسب برای دستیابی به حس رضایتمندی در زندگی اشاره می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه