کتاب «مدارس فراموش‌شده» (بخش ۲)

Program Picture

آفتاب بینش - فصل ۲

کتاب «مدارس فراموش‌شده» (بخش ۲)
۲۳ آبان ۱۴۰۲

این کتاب به بررسی مدارسی که بهائیان در ایران تاسیس کردند می‌پردازد و بازه‌ سال‌های ۱۸۹۹ تا ۱۹۳۴ را بررسی می‌کند. هم‌چنین، تلاش می‌کند تاریخ‌چه‌ این مدارس و سرانجام‌شان و نیز تاثیراتشان بر آموزش و پرورش ایران را شرح دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه