کتاب «ورای فرهنگ رقابت»

Program Picture

آفتاب بینش - فصل ۲

کتاب «ورای فرهنگ رقابت»
۱۲ دی ۱۴۰۲

این کتاب، به بررسی فرهنگ رقابت و اعتراض می‌پردازد و البته آن‌ها را در بستر اجتماع نقد می‌کند. شاید تصور دنیایی بدون رقابت برای انسان‌ها سخت باشد، اما به هیچ‌وجه غیرممکن نیست.

برای دانلود کتاب کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه