کتاب «مدارس فراموش‌شده» (بخش ۱)

Program Picture

آفتاب بینش - فصل ۲

کتاب «مدارس فراموش‌شده» (بخش ۱)
۱۶ آبان ۱۴۰۲

این کتاب، به بررسی مدارسی که بهائیان در ایران تأسیس کردند می‌پردازد و بازه‌ سال‌های ۱۸۹۹ تا ۱۹۳۴ را بررسی می‌کند. هم‌چنین، تلاش می‌کند تاریخ‌چه‌ این مدارس و سرانجام‌شان و نیز تأثیراتشان بر آموزش و پرورش ایران را شرح دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه