کتاب «عبدالبهاء در انجمن عالم» (بخش ۱)

Program Picture

آفتاب بینش - فصل ۲

کتاب «عبدالبهاء در انجمن عالم» (بخش ۱)
۲۱ آذر ۱۴۰۲

این کتاب، به مناسبت صدمین سال درگذشت حضرت عبدالبهاء – فرزند ارشد و جانشین حضرت بهاءالله – نوشته شده و به اهمیت عبدالبهاء نه تنها در میان بهائیان، بلکه میان غیربهائیان می‌پردازد. نویسندگان گوناگون در بخش‌های مختلف (مانند عبدالبهاء و ایران، عبدالبهاء و شرق، عبدالبهاء در غرب و …) اندیشه‌ها و اقدامات او را بررسی کرده‌اند.

برای دانلود کتاب کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه