پیام مهرماه ۱۳۹۶ بیت‌العدل اعظم خطاب به بهائیان ایران – بخش ۱

Program Picture

کافه گپ

پیام مهرماه ۱۳۹۶ بیت‌العدل اعظم خطاب به بهائیان ایران – بخش ۱
۰۳ دی ۱۳۹۶

از این هفته پارسا فنائیان و جناب شهرام آناهید در رابطه با پیام مهرماه بیت العدل اعظم خطاب به بهائیان ایران صحبت می‌کنند. موضوع این هفته: تعداد بهائیان در جهان چقدر است؟ پراکندگی آنها چگونه است و …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه