نوجوانان و تکنولوژی – بخش ۴

Program Picture

کافه گپ

نوجوانان و تکنولوژی – بخش ۴
۲۸ شهریور ۱۳۹۵

خانواده‌ها برای ارتباط نزدیک‌تر با فرزندانشان چه چیزهایی را باید از زندگی خود حذف کنند؟ این و بیشتر از این در گپ و گفت پارسا فنائیان و خانم روحی وحید در آخرین قسمت از نوجوانان و تکنولوژی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه