نوجوانان و تکنولوژی – بخش ۲

Program Picture

کافه گپ

نوجوانان و تکنولوژی – بخش ۲
۱۴ شهریور ۱۳۹۵

راهکارهایی برای همراهی با نوجوانان در استفاده از تکنولوژی و مواردی دیگر در گپ و گفت این هفته پارسا فنائیان و خانم روحی وحید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه