مهاجرت – بخش ۲

Program Picture

کافه گپ

مهاجرت – بخش ۲
۱۲ فروردین ۱۳۹۷

برخی از خاطرات جناب جمشید آرانی در رابطه با مهاجرتشان به جنوب شرق آسیا. با ایشان و پارسا فنائیان همراه باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه