مهاجرت – بخش ۱

Program Picture

کافه گپ

مهاجرت – بخش ۱
۰۵ فروردین ۱۳۹۷

در این قسمت برای اولین بار پارسا فنائیان با آقای جمشید آرانی صحبت خواهد کرد. مفهوم و دلیل مهاجرت به طور کلی چیست؟ دلیل مهاجرت بهائیان چیست؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه