سبک شناسی شعر – بخش ۴

Program Picture

کافه گپ

سبک شناسی شعر – بخش ۴
۲۹ فروردین ۱۳۹۵

دلایل به وجود آمدن سبک عراقی در گپ و گفت پارسا فنائیان و رامان شکیب.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه