تعالیم حضرت بهاءالله – بخش ۱

Program Picture

کافه گپ

تعالیم حضرت بهاءالله – بخش ۱
۲۴ بهمن ۱۳۹۵

از این هفته پارسا فنائیان با جناب شهرام آناهید گفت و گو می‌کند. موضوع کلی گفت و گو تعالیم حضرت بهاءالله است اما قبل از آن: دین از نگاه حضرت بهاءالله.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه