بشارات ادیان – بخش ۸

Program Picture

کافه گپ

بشارات ادیان – بخش ۸
۲۳ آبان ۱۳۹۵

استاد وحید خرسندی در گپ و گفت این هفته با پارسا فنائیان، به مفهوم اصلی بهشت و جهنم می‌پردازند. در ادیان گذشته به موضوعاتی اشاره شده که امروزه با عقل سازگار نیستند؛ موضوعاتی همچون جا به جا شدن کوه‌ها، بازگشت مسیح بر روی ابر، شکافتن آسمان و …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه