بشارات ادیان – بخش ۶

Program Picture

کافه گپ

بشارات ادیان – بخش ۶
۰۹ آبان ۱۳۹۵

استاد وحید خرسندی در گپ و گفت این هفته با پارسا فنائیان، به مفهوم اصلی زنده شدن مردگان می‌پردازند. در ادیان گذشته به موضوعاتی اشاره شده که امروزه با عقل سازگار نیستند؛ موضوعاتی همچون جا به جا شدن کوه‌ها، بازگشت مسیح بر روی ابر، شکافتن آسمان و …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه