بشارات ادیان – بخش ۳

Program Picture

کافه گپ

بشارات ادیان – بخش ۳
۱۸ مهر ۱۳۹۵

موضوع این قسمت: خاموشی و فرو افتادن ستارگان و شکافتن زمین

در ادیان گذشته به موضوعاتی اشاره شده که امروزه با عقل سازگار نیستند؛ موضوعاتی همچون جا به جا شدن کوه‌ها، بازگشت مسیح بر روی ابر، شکافتن آسمان و …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه