داستان تابستان چند سال پیش – بخش ۱

Program Picture

چهل تیکه

داستان تابستان چند سال پیش – بخش ۱
۱۷ آبان ۱۳۹۷

آیا در تابستا‌ن‌های عمرتان در کلاس‌های مختلف و بسیار زیادی شرکت کرده‌اید؟ پس حتماً حال و احوال شخصیت اصلی داستان فارِس، نویسنده‌ این داستان را می‌شناسید!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه