داستان تابستان چند سال پیش – بخش ۲

Program Picture

چهل تیکه

داستان تابستان چند سال پیش – بخش ۲
۲۴ آبان ۱۳۹۷

شخصیت اصلی داستان فارِس – نویسنده‌ این داستان – در کلاس‌های مختلفی شرکت می‌کند و در این راه از پشتیبانی‌های بسیار زیاد پدرش، برخوردار است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه