داستان تابستان چند سال پیش – بخش ۳

Program Picture

چهل تیکه

داستان تابستان چند سال پیش – بخش ۳
۰۱ آذر ۱۳۹۷

فارس – نویسنده‌ این داستان – سرانجام کلاس‌‎های روزهای آخرِ هفته‌‌ی شخصیت اصلی داستانش را برای ما تعریف می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه