داستان باد – بخش ۱

Program Picture

چهل تیکه

داستان باد – بخش ۱
۱۲ مهر ۱۳۹۷

مهسا – نویسنده‌ این داستان – نگاهی نو به یک واقعه‌ تاریخی دارد. این قسمت، بخش اول این داستان است و باد خبرهایی جدید و غریب به بچه‌‌ها می‌‌رساند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه