Program Picture

چند ثانیه با شما

به یاد چپ دستان
۲۵ مرداد ۱۳۹۸

درباره روز جهانی چپ دستان چیزی شنیده‌اید؟ نامگذاری چنین روزی را انتقادی می‌دانند بر این مسأله که اغلب ابزارها و امکانات برای راست دست‌ها طراحی شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه