بومیان جهان و روزی به یاد آنان

Program Picture

چند ثانیه با شما

بومیان جهان و روزی به یاد آنان
۱۸ مرداد ۱۳۹۸

آیا می‌دانستید نهم آگوست روز بین المللی مردم بومی جهانه؟ سال‌ها قبل یعنی در دسامبر ۱۹۹۴ سازمان ملل متحد نهم آگوست را به عنوان روز بومیان نامگذاری کرد تا تضمینی باشد بر حقوق بیش از ۵ هزار گروه بومی که در ۹۰ کشور جهان زندگی می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه