Program Picture

چند ثانیه با شما

شیره جان مادران
۱۱ مرداد ۱۳۹۸

آیا می‌دانستید روز اول آگوست روز جهانی تغذیه با شیر مادر است؟ در مورد تاریخچه این روز این چنین می‌خوانیم: در سال۱۹۹۰ میلادی سیاست‌گذاران یونیسف و سازمان بهداشت جهانی، با همکاری دو کشور آمریکا و سوئد، از هفتم تا دهم مرداد جلسه‌ای را در منطقه‌ای در کشور ایتالیا برگزار کردند تا برای تغذیه نوزاد با شیر مادر، اصول و استانداردهای جهانی تنظیم کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه