منازعاتی بر پایه مذهب

Program Picture

چند ثانیه با شما

منازعاتی بر پایه مذهب
۲۷ دی ۱۳۹۸

جنگ دینی را غالبا جنگی ناشی از تفاوت‌های مذهبی می‌دونن که می‌تونه بین دو دولت با دین‌های متفاوت و یا بین فرقه‌های مختلف یک دین صورت بگیره و یا اینکه گروهی با انگیزه مذهبی برای گسترش اعتقادات خود به اعمال خشونت آمیز دست بزنند و یا اینکه گروهی دیگر را به خاطر داشتن اعتقادات و باورهایی متفاوت، سرکوب کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه